Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Paarden, koeijen en pinkbeesten

- Posted in Verkoop by

De Notaris van DEDEM zal, op Maandag den 18 April 1859, 's morgens om 9 uur, op de Boerenplaats WILLEM'S HOEVE, digt bij Teekmanschut aan de Dedemsvaart, onder Avereest, publiek verkoopen:

2 Zwarte PAARDEN en 1 span Bruine, 26 MELKKOEIJEN, 10 PINKBEESTEN, 2 STIEREN, 2 MOTTEN met BIGGEN en 1 Gust VARKEN, 1 DEKWAGEN, 4 BOERENWAGENS, 4 PLOEGEN, 2 EGGEN, voorts Bouw- en Melkgereedschappen enz.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1522