Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boeldag

- Posted in Inboedel by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 23 April 1860, 's morgens om 9 uur, ten huize en ten verzoeke vau ROELOF HUIZING te Avereest, overgaan tot den publieken verkoop van:

4 zwarte Merriepaarden , waaronder een span van 4 en 5 jaar; 17 dragtige- en melkgevenda Koeijen; 5 Pinken; 2 Kalveren; 2 Motten met Biggen; 1 Huifwagen; 2 beslagen Wagens; 1 Dorschmachine ; 1 Ploeg; Egge en verder Bouw- en Melkgereedschap; eene partij Hooi; voorts eenige Huismeubelen en wat wijders ten verkoop zal worden aangeboden.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1657

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 16 April 1860, des voormiddags te 9 uren, ten huize van den Heer L. BUNNINKMEIJER te Avereest, publiek verkoopen :

Eenen zeer netten en goed geconserveerden INBOEDEL, bestaande in : Tafels, Stoelen , Kisten, Kasten, Ledikanten, Spiegels, Schilderijen, Koper-, Tin-, Blik-, Glas- en Aardewerk, Lampen, Linnen en Tafelgoed, eenige Kruidenierswaren, en hetgeen verder zal worden voorgebragt.

Te bezien des Zaturdags te voren van des morgens 9-12 en van des middags 2-4 uren. ZEGT HET VERDER.

Bron : Delpher.nl