Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis met achterligende grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 13 Junij 1860, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later, den 27 Junij 1860, ter zelfder ure en plaats publiek verkoopen :

1°. Een kapitaal Huis, geschikt tot uitoefening van eenige affaire, met achterliggende 45 roeden Bouwland, en

2°. Een perceel Grond, groot circa 45 roeden, daar naast liggende, zeer geschikt voor eene huisplaats ; alles staande en gelegen aan de Kruizinga's wijk te Dedemsvaart, gemeente Avereest, thans in gebruik bij ALBERTUS KOEHORST, die aanwijzing doet.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1671

Note : ten verzoeke van Frederik Janssen, onderwijzer der minderjarige

Note : 1) Het betreft hier Sectie C nr 352, 388, 661 en 685

Note : 2) Het betreft hier Sectie C nr 662, 686, 322 en 685