Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis met erfpacht grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 3 October 1860, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer van der VECHT aan de Dedemsvaart doen inzetten , en 14 dagen later , ter zelfder tijd en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

Een Huis met het regt van Erfpacht van eenigen Grond, staande en gelegen in Noordelijk Stegeren , gemeente Avereest, Kad. Sectie D. Nos. 483 en 770, te zamen groot 90 R. 40 E.

Informatiën te bekomen bij genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl