Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Verscheidene bunders bovenveen

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 5 December 1860 , 'savonds om 5 uur , ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart , ten verzoeke van den Heer G. R. G. Jonkheer van SWINDEREN, doen inzetten en 14 dagen later den 19 December 1860, te zelfder ure en plaals publiek verkoopen:

Verscheidene Bunders Bovenveen, gelegen achter de Oostwijk in Arriën, onder Avereest en in „de Driehoek" onder Ambt Ommen , en behoorende tot de Veenderijen te Dedemsvaart.

Nadere informatiën te bekomen bij den Notaris en bij W. LOFF te Dedemsvaart die de aanwijzing doet.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1710

3 huizen met erf

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 24 November 1860, des middags te 12 uren , ten huize van den Heer H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later, terzelfder tijd en plaats, publiek verkoopen :

1°. Een Huis en Erf, met circa 6½ Bunder uitmuntend Weide- en Bouwland, staande en gelegen aan de Kruizinga'swijk in de Gemeente Avereest, naast J. F. van GIESEL en J. H. DAMAN.

2°. Den blooten eigendom van circa drie Bunder Bouwland, mede aldaar gelegen, in erfpacht bij van GIESEL en W. de LANGE.

3°. Een Huis en Erf met ongeveer 2 Bunder Bouwland en 5½ Bunder Veengrond, aan de Oostwijk , naast de eigendommen van Jhr. van SWINDEREN, en

4°. Een Huis en Erf met eenigen Grond aan de Noordzijde der Dedemsvaart, nabij de bogt boven het zoogenaamde Dorgelo's Schut, en bewoond door P. ARENDS.

Nadere informatiën ten Kantore van voornoemden Notaris, bij wien de Conditien ter visie liggen, en bij den Heer van ENGELEN aan de Dedemsvaart.

Bron : Delpher.nl