Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en Erf

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 26 Februarij 1861, 's middags om 12 uur, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart doen inzetten, en op Dingsdag den 12 Maart 1861, 's middags om 12 uur, aldaar publiek verkoopen:

Een Huis en Erf met Negen Perceelen Bouw-, Groen- en Boschgrond , benevens een Perceel Gronds, in Erfpacht bezeten door HARM SMIT, alles achtereen gelegen aan de Dedemsvaart in Rheze, op de 4e Wijk boven 't zogenaamde Dorgelo's Schut.

Nadere informatiën te bekomen bij de Eigenaren J. Wm. en AD. VREDENBERG te Dedemsvaart en ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1737

Note : Huis met 3 woningen en Erf Sectie E nr 494, 495, 496, afgebroken huis 497 en 684

Boerderij HUMOSA

- Posted in Verkoop by

De Notaris Mr. J. H. VAN ROIJEN, zal ten huize van den Heer H. L. VAN DER VECHT, te Dedemsvaart, op Woensdag 6 Maart 1861 doen Inzetten, om 14 dagen later te Verkoopen :

1° De BOERDERIJ, genaamd : HUMOSA, met HOOIBERG, DORSCHSCHUUR, ZAADBERG, enz, BOUW- en WEIDELANDEN, DENNENBOSSCHEN en eenigen ONGECULTIVEERDEN GROND, groot circa 32 Bunders; te aanvaarden de Woning 1 Mei e. k. en de Gronden terstond na de gunning; voorts nog 2 daarbij liggendde WONINGEN met bijbehoorenden GROND, te aanvaarden met November e.k.; alles uitmuntend gelegen in de gemeente Avereest, aan de Dedemsvaart, van alle zijden omgeven en gedeeltelijk doorsneden door scheepbare Kanalen en liggende aan den Kunstweg naar Ommen, Zwolle, Meppel, Hoogeveen, Hardenbergh.

Aanwijzer G. KUIJER, op Humosa.

2° Een Stuk GROND, gelegen aan de Dedemsvaart, ter weerszijden van de 5de Wijk in Rheeze, gemeente Avereest, groot ruim 35 Bunders, waarvan circa 7 Bunders met welig groeijend DENNEN- en ELZENHOUT is bezet.

3° Stuk GROND, ten Zuiden daarvan gelegen , onder de gemeente Hardenbergh, genaamd het Vrouwenslag, groot ongeveer 29 Bunders.

Aanwijzers van 2 en 3 JAN LABAN BUNSKOEKEN, op Spekopswijk.

Perceellijsten zullen nader verkrijgbaar worden gesteld bij den Notaris alsmede bij den Heer H. L. VAN DER VECHT.

Dingsdag den 26sten des Avonds Erf huisgewijze Verkoopinp op Humosa, van PAARDEN, BEESTEN, WAGENS en andere GEREEDSCHAPPEN, ZAAD, HOOI, AARDAPPELEN, enz., enz.

Bron : Delpher.nl en Delpher.nl

Logeabel Heerenhuis

- Posted in Verkoop by

TE HUUR of TE KOOP tegen 1 Mei 1861 aan de Dedemsvaart:

EEN ZEER LOGEABEL Heerenhuis, geschikt voor Zomer- en Winterverblijf, staande aan den straatweg langs de Dedemsvaart, op de Pol onder Avereest, bevattende 5 Benedenkamers, alle behangen , waarvan 3 van stookplaatsen voorzien, 2 Bovenkamers, ruime Keuken en Kelder, met Schuur en Stalling voor paarden en beesten , benevens grooten Tuin , waarin exquise Vruchtboomen enz.

Informatiën op franco aanvrage te bekomen bij den Notaris Mr. C. W. van DEDEM, op den huize ROLLECATE te Nieuwleusen.

Bron : Delpher.nl

De Veiling van het Huis en Land op DE POL, aan de Dedemsvaart, welke bepaald was op Maandag den 22 en 29 Julij a. s. ten huize van van der VECHT aldaar, is uitgesteld tot den 26 Augustus en 2 September 1861.

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris.

Huis en Erf

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleussen en Avereest, zal op Woensdag den, 13 Februarij 1861 's middags om 12 uur , ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart doen inzetten en 8 dagen later den 20 Februarij 1861, te zelfder ure en plaats Publiek Verkoopen :

Een Huis en Erf, met het regt van Erfpacht op de daarbij behoorende 40 Roeden Gronds , staande en gelegen aan de zuidzijde der vaart, onder Avereest, tegenover het huis van den Heer Ws. BRINK, bij wien ook nadere informatiën zijn te bekomen.

Bron : Delpher.nl