Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 1 Mei 1861 des namiddags te één ure ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart doen inzetten en acht dagen later ter zelfder uur en plaats publiek verkoopen :

Een Huis en Erf met drie Woningen, staande en gelegen in de Markte Arriën, gemeente Avereest, aan de lange of Kruisinga's wijk in de nabijheid der R. C. Kerk, waarin sedert jaren Winkel en Bakkerij is uitgeoefend, en het laatst bewoond door de Wed. G. DORGELO. Kadastraal bekend Sectie D No. 953, groot 5.40 en No. 954 groot 27.50. Dadelijk na de toewijzing te aanvaarden.

Nadere informatiën ten kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Note : ten verzoeke van Hilligje Wessels Noordhuis weduwe van Gerrit Dorgelo

Note : is twee jaar geleden ook al eens te koop aangeboden !