Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Logeabel HEERENHUIS met tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 26 Augustus 1861, 's middags om 12 uur, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, doen inzetten en 8 dagen later, den 2 September 1861 , ter zelfder uur en plaats, publiek verkoopen:

Een zeer Logeabel HEERENHUIS, geschikt voor Zomer- en Winterverblijf, staande aan den straatweg langs de Dedemsvaart, op de Pol onder Avereest, bevattende 5 Beneden en 2 Bovenkamers, ruime Keuken en Kelder; met Schuur en Stalling voor Paarden en Beesten, benevens grooten Tuin en een stukje Weiland.

Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl