Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Weiland en bouwland

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mr. C. W. DEDEM en van der BIESEN, zullen op Woensdag den 11 September 1861, 'smorgens om 11 uur, ten huize van SCHUTTEROP aan de Dedemsvaart, doen Inzetten en drie weken later, den 2 Oclober 1861, ter zelfder ure en plaats, Publiek Verkoopen, ten verzoeke van den Heer JAN AARSEN en Kinderen:

1°. Twee Kampen Wei- en een Kamp Bouwland in het Huizingerveld, onder Avereest, kad. Sectie B. Nos. 786, groot 1.14.10 Bunder; 787, groot 1.45.60 Bunder er, 788 , gedeeltelijk ad 80.30 Roed.

2°. Den opstal van een Huis met het Regt van erfpacht op den daarbij behoorenden en bijliggenden Grond, staande en gelegen aan de Noordzijde der Vaart beneden de Balkbrug, onder Avereest, Sectie B. Nos. 352, groot 1 Roede en 353, groot 34.30 Roed.

Bron : Delpher.nl