Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Verkoop bij Executie

- Posted in Inboedel by

De ondergeteekende, Deurwaarder bij het Provinciaal Geregtshof in Overijssel, wonende te Zwolle, zal op Dingsdag den twee en twintigsten October 1861 , des morgens te tien uren, vóór of in het huis gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, staande naast het logement van den Heer SCHUTTEROP aldaar, overgaan tot den publieken verkoop van de ten laste van den Heer

Hugo Albertus Steenmeijer,

gepensioneerd Kapitein van het Oost Indisch leger, in executoriaal beslag genomen Roerende Goederen, bestaande in diverse Mahoniehouten en andere MEUBELS, twee elegante SPIEGELS, twee moderne KAGCHELS, eenige nog te veld staande AARDAPPELEN en verdere VRUCHTEN, en al hetgeen verder zal worden voorgebragt.

Zwolle, den 17 October 1861. D. van den BERG, Deurw.

Bron : Delpher.nl