Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Kapitaal huis met schuur

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag 7 December 1861, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later, ter zelfder uur en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen :

1°. Een Kapitaal Huis met Schuur, Stalling-, Hooiberg en 12 Bunder uitmuntend BOUW- en Groen-land , gelegen op het beste gedeelte van de Dedemsvaart, aan den Straatweg op Zwolle en Meppel.

2°. Een Boerenerf met circa 11 Bunder best Bouw- en Groenlacad , in de Marke van Rheeze aan de Dedemsvaart, mede aan voornoemden Straatweg , belend H. KEUKEN en A. VREDENBURG.

3°. Een Huis en Erf, met circa 1 Bunder Groen- en Bouwland, aan de Zuidzijde der Dedemsvaart, belend STEENBERGEN en BOOI.

Nadere informatiën zijn te bekomen bij de Heeren A. en B. BEERENDS, Verveeners te Avereest, en bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Bouwland met huisjes

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest , zal op Woensdag den 27 November 1861, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. en Kinderen W. van DER GRAAF doen inzetten en 14 dagen later, den 11 December 1861, te zelfder ure en plaats publiek verkoopen:

Eene Streek BOUW- en VEENGROND met het daarop staande HUISJES, gelegen aan de zuidzijde der Vaart, tusschen de Eigendommen van den heer van ROIJEN en KOENDERT HARTMAN onder Avereest, groot 11. 85. 10 bund; kad. Sectie D No. 198a, 2386 en 2385.

Bron : Delpher.nl