Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en Erf

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 21 December 1861, des middags te 12 uren, ten huize van den heer H. L. van der VECHT te Avereest doen inzetten, en 14 dagen later publiek Verkoopen;

Een Huis en Erf, met circa 1 bunder Groen- en Bouwland , gelegen aan de Zuidzijde der Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, belend STEENBERGEN en BOOI, kad. Sectie D Nos. 2211 en 2562.

Nadere informatien bij den heer B. BEERENDS Jr. te Avereest en bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Maatakkers boekweitveld

- Posted in pacht by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 16 December 1861, 's morgens om 11 uur, ten huize van Wr. ten KATE, bij de Balkbrug te Avereest , publiek verpachten :

Ruim 200 Maatakkers best Boekweitveld, ge|egen in 't Katinger Veld, aan den Noordkant der Vaart, aan den scheid van 't Oost Huizinger Veld onder Avereest.

De aanwijzing geschiedt 's Vrijdags en 's Zaturdags 's morgens voor de verpachting door JAN DE LANGE aan de Steenenbrug op het terrein.

Bron : Delpher.nl