Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Opstal Huis

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op a. s. Woensdag den 1 October 1862 's namiddags om 2 uur, ten huize van den Logementhouder NAARDING te Avereest doen inzetten en 14 dagen later den 15 October 1862, 's middags om 12 uur, aldaar finaal verkoopen:

Een Opstal van een Huis met het regt van Erfpacht op den grond, waarop het staat en op den bijliggenden grond, staande en gelegen aan den grintweg langs de Dedemsvaart beneden Teekman's Schut onder Avereest, kad. G No. 100 tot en met 106 groot 2.20.30 bund., thans bewoond en in gebruik bij G. REUVINK.

Bron : Delpher.nl

Afbraak Oude sluis 4

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op a. s. Zaturdag den 20 September 1862, 's morgens om 10 uur, bij 't van ouds genaamde TEEKMANSSCHUT of de Sluis 4 aan de Dedemsvaart te Avereest, ten verzoeke van Heeren Gedeputeerde Staten van Overijssel, publiek verkoopen:

De Afbraak van de Oude Sluis, in verscheidene Perceelen, waaronder beste eiken palen, planken , platen , enz. enz., alles gelegen bij Sluis No. 4 gemeld.

Bron : Delpher.nl