Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Verhuur Groote Boerderij

- Posted in Verhuur by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 12 November 1862, 'smiddags om 12 uren, ten huize van den Logementhouder F. BOTERMAN te Dedemsvaart, gemeente Avereest, ten verzoeke van den Heer G. R. G. Jonkheer van SWINDEREN, voor den tijd van tien jaren publiek verhuren:

Eene Boerderij, bestaande in ruime behuizinge, met grooten Kelder voor Kaasmakerij en Melkerij, nevenstaande Schuren, Hooibergen, verdere Getimmerten enz., benevens ruim 54 bunders Bouw-, Wei- en Hooiland, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, digt bij de Herv. kerk.

Aanwijzer JAN MEESTERS op de Boerderij. Aanvaarding 1 Mei 1863, en nadere informatiën op franco aanvrage te bekomen bij den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis met regt van opstal

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 12 November 1862, des middags te 12 uren , ten huize van den Heer van der VECHT aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

Een Huis met het regt van opstal op den Ondergrond, benevens het regt van erfpacht op den daarbij gelegen Grond, alles staande en gelegen in het Rheezer bovenveen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, kad. sectie L. No. 1347, Bouwland, groot 21 roe 90 el, toebehoorende aan SIPPE KUIK.

Informatien te bekomen ten kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl