Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Verhuring twee BOERDERIJEN

- Posted in Verhuur by

Mr. C. W. VAN DEDEM. Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens, op Woensdag den 31 December 1862. 's morgens om 11 uur. ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer G. R. G. Jonkh. VAN SWINDEREN, voor den tijd van 10 jaren, publiek te verhuren:

Twee BOERENPLAATSEN of BOERDERIJEN, gelegen te Dedemsvaart onder Avereest, waarvan de eene bestaat uit een HUIS en ERF aan de Hoofdvaart, met 23 Bunders daarbij- en achter en op de Dwarsslagen liggend gecultiveerd Land; en de andere uit een HUIS en ERF. met circa 12 Bunders gecultiveerd Land op de Dwarsslagen. Te aanvaarden 1 Mei 1863.

Nadere informatiën te bekomen bij den Heer E. F. MEIJERINGH en W. LOFF te Dedemsvaart en ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Boeren Erve en Keuterij

- Posted in Verkoop by

De Notaris H. FABIUS te Avereest is voornemens, op Woensdag 24 December 1862, des voormiddags te elf uren, ten huize van W. ten CATE te Avereest, te doen inzetten , en 14 dagen later finaal te verkoopen :

Een Boeren Erve en Keuterij, in huur en gebruik bij JAN WITTEN en bij HENDRIK VOGELZANG, met ruim 12 bunders gecultiveerden grond en 225 bunders Heideveld , alles gelegen in het Westhuizingerveld , van af den straatweg naar de Wijk tot ongeveer aan de Dedemsvaart, te veilen in 30 perceelen , zooals op het terrein is uitgebaakt , en waarvan de Kaart en Teekening voorhanden is bij W. ten CATE te Avereest, terwijl aanwijzing zal worden gedaan door de huurders.

Informatiën te bekomen bij den Notaris en bij den Notaris van ROIJEN te Zwolle, en bij den Heer J. ten CATE te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 61

Note : Ten verzoeke van ...

Note : Sectie I nr 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297 en 289

Note : Sectie I nr 285, 286,287 en 288