Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en een vaartuig

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 14 Januarij 1863 , des voormiddags om 10 uren , ten huize van den Heer H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaaart, doen inzetten en 14 dagen later, publiek verkoopen :

1°. Een HUIS met het regt van Erfpacht van eenigen grond, staande en gelegen aan de Zandbergerwijk , gemeente Avereest, bewoond door C. WOLBERS.

2°. Een VAARTUIG.

Informatiën te bekomen bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Note : Een huis aan de Zandberger wijk, gemeente Avereest, bewoond dor C. Wolbers, gekocht door C. Wolbers voor ƒ 320

Note : Eene praam, genaamd "de Hoop", aangehouden

Note : Het betreft hier Sectie K nr 15, 14 en 13