Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis regt van erfpacht

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op a. s. Woensdag den 4 Februarij 1863, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen later , den 18 Febr. 1863 , te zelfder ure en plaats publiek verkoopen :

Den Opstal van een Huis met het regt van ERFPACHT op circa ½ Bunder Gronds, staande en gelegen aan de Kruizinga's Wijk te Dedemsvaart, behoorende aan de Wed. en Kinderen van wijlen JOHs BAKKER

Bron : Delpher.nl