Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Twee huizen en erven

- Posted in Verkoop by

De Notaris FABIUS te Avereest is voornemens , op Woensdag 3 Junij 1863, des middags te 12 uur, ten huize van W. MULDER te Dedemsvaart te doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Voor HENDRIK de LEEUW: Een Huis en Erf met Tuin en ruim 4 Bunders Weide- en Hooiland, gelegen in de Gemeente Avereest in den Oosterhuis, bewoond, en gebruikt wordende door verkooper.

Een Huis en Erf met ruim 60 Roeden Bouwland , gelegen aldaar, in huur bij ARIE LAMMERS.

Informatiën te bekomen bij den verkooper en bij den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 92

Note : 1) Huis en erf met afzonderlijk staande schuur bewoond door verkoper Sectie H nr 370 en 369

Note : Weide- en hooiland Sectie H nr 366,369 en 1422

Note : 2) Huis en erf bewoond en gebruikt door Arie Lammers in huur Sectie H nr 143, en 142

Verhuring en Erfhuis

- Posted in Verhuur by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens, op Zaturdag den 9 Mei 1863, 's morgens om 10 uren, ter, sterfhuize van Hk. STRUIK, in den Oosterhuis te Avereest,

1°. publiek te verhuren: Eene Boerenplaats, bestaande in Huis en Erf, met ruim 10 bunders Bouw- en Grasland, gelegen in den Oosterhuis te Avereest, nagelaten door wijlen Hk. STRUIK, en 4 perceelen Boekweitveld in 't Katinger- en 't Rabbingerveld; alles dadelijk te aanvaarden, en

2°. publiek te verkoopen: 1 Paard, 6 Koeijen, Varkens en verdere levende have, alle Bouw- en Melkgereedschappen, 100 schepels Aardappels, verscheidene mudden Rogge en Boekweit, al het Huisraad enz. Koopen beneden 1.50 contant.

Bron : Delpher.nl

Note : Hendrik Struik Sectie H nr 115

Adres : Wijk H nr. 4