Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en Where met eenige land

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN. Notaris te Zwolle, zal op Woensdag 29 Julij 1863 , des middags te 12 uren . ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, krachtens onherroepelijke volmagt publiek verkoopen :

Een Huis en Where met eenigen grond te Avereest boven aan de Dedemsvaart , bewoond door de Wed. J. L. VELTMAN , kad. Sectie L Nos. 1321 en 1322, groot 10 Roeden 30 Ellen, staande op ƒ 200.

Bron : Delpher.nl