Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aanbesteding grindweg

- Posted in aanbesteding by

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente AVEREEST zullen op Maandag den 7 September aanstaande , des voormiddags te elf uur, ten huize van L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek aanbesteden:

Het maken van een Grindweg langs de Lange Wijk, van af de Kalkwijk tot den Straatweg langs de Dedemsvaart bij sluis No. 6, hebbende eene lengte van circa 1920 ellen.

Het Plan en Voorwaarden ligt ter lezing op de Secretarie te Avereest, terwijl inlichtingen te bekomen zijn bij W. BODE, Opzigter van Gemeentewerken aldaar.

Avereest , 24 Augustus 1863. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. H. van BARNEVELD, Burgemeester. B. NIJHUIS, Wethouder.

Bron : Delpher.nl