Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis met regt op erfpacht bouwland

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle , zal op Woensdag den 23 September 1863, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, doen inzetten, en 8 dagen later, terzelfder uur en plaats, publiek verkoopen:

Een HUIS met het regt van erfpacht van een stuk Bouwland, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, belend door de eigendommen van H. van der MAAT en J. H. DAMAN en kadastraal bekend in sectie L. Nos. 842 en 843, groot 13 roe 50 ellen.

Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris en bij den Heer J. H. van ENGELEN J.Hz. te Avereest.

Bron : Delpher.nl