Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis met bunder weide en bouwland

- Posted in Verkoop by

De Notaris FABIUS te Avereest is voornemens, op Maandag 26 October 1863, des middags te 12 uren , ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest , publiek te verkoopen voor de Wed. en ERVEN van JAN FRINS van GIESSEL:

Een Huis met ruim een Bunder Weide- en Bouwland , benevens 70 Roeden Land in Erfpacht, alles staande en gelegen aan de Kruizinga's wijk in de gemeente Avereest, op den 12 October bij inzate geveild.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 115

Note : Het betreft hier Sectie H nr 1444, 1445 en 1443

Note : Het betreft hier Sectie H nr 646, 647, 648, 649 en 650

Note : Het betreft hier Sectie H nr 655, 656, 659, 660, 716, en 727

Heerenhuis met bijliggende tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 14 Octoher 1863, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedenden verknopen :

Een Heerenhuis, waarin 3 Boven- en 4 Benedenkamers, Keuken, Kelder, Pomp- en Regenwater, met bijgelegen TUIN , waarin exquise Vruchtboomen en Heesters, staande en gelegen aan de Kalkwijk te Dedemsvaart, zoomede een daarnaast staand Huis en Schuur, welke met weinig kosten tot Wagenhuis of Stalling kunnen worden ingerigt, alles kadastraal bekend in de Gemeente Avereest, Sectie H. Nos. 1016 groot 2 Roe 60 El en 1017 groot 21 Roeden.

De aanvaarding zal kunnen plaats hebben op 1. November aanstaande of zooveel vroeger als het Huis ontruimd zal zijn.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 29 October 1863 , des voormiddags te 10 ure, ten huize van den Heer DEEL te Avereest, publiek verkoopen :

Een zeer net geconserveerden INBOEDEL, bestaaude uit Tafels, Stoelen, Kabinetten, Secretaires, Pendules, Porcelein. Glas- en Aardewerk, Keukengereedschap, en wat verder zal worden voorgebragt.

Zegt het voort.

Bron : Delpher.nl