Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Twee huizen met erpacht op land

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 25 November 1863 , des middags te 12 uren , ten huize van J. MULDER in den Veldhoek te Avereest, doen inzetten , en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

I Een Huis met regt van erfpacht van eenig Bouw- en Weiland, staande en gelegen aan de Sponturfwijk in de gemeente Avereest, belend ten Westen de Wed. BOXEM, en bewoond door FREDERIK de LANGE, Kad. Sectie H Nos. 271-277, groot 1 B. 9 R. 80 E.

II Een Huis met het regt van erfpacht van eenig Bouw- en Weiland , staande en gelegen aan de Sponturfwijk in de gemeente Avereest, belend P. DOGGEN en H. WESTERIIUIS, bewoond door JAN BARTELS BOXEM, en kadastraal bekend Sectie H Nos. 343-347 , groot 1 B. 75 R. 80 E.

Aanwijzer de bewoner FREDERIK de LANGE.

Informatiën ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl