Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Verpachting Provinciale eigendommen

- Posted in pacht by

De GEDEPUTEERDE STATEN van de PROVINCIE OVERIJSSEL, doen te weten : Dat op den 22sten Januarij 1864, des middags te 12 ure, in een der localen van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij enkele inschrijving, de openbare verpachting voor den tijd van zes jaren, ingaande den lsten Mei 1864, zal plaats hebben, van de volgende PROVINCIALE EIGENDOMMEN , gelegen aan de Dedemsvaart en derzelver zijtakken.

1°. De herberg de Ligtmis, met daarbij behoorende behuizinge en gronden, thans in huur bij A. Schrijver.

2°. Een huis en gronden, bij Ophaalbrug n°. 6, op het oosteind van Nieuwleusen, in huur bij Lucas van der Belt.

3°. Een huis, hooiberg en grond, bij het Veenschut, sluis n°. 5, in de gemeente Avereest, in huur bij Jacob Aarsen.

4°. Eene woning en grond, bij de ophaalbrug n°. 9, in de Lutterkerkdijk, gemeente Ambt Hardenberg, met het genot van bruggeld, bij Pieter Dekker in huur.

5°. Een huis en grond, bij de ophaalbrug n°. 10, inden weg van Anevelde, met het genot van bruggeld, bij Hermannns Tebberman in huur.

6°. Huis en grond, bij sluis n°. 7, in Heemse, in huur bij Johannes Elferink, en

7°. Een huis en gronden, bij Terwee of Boekweitenbrug, met het genot van bruggeld, in huur bij Geerlig Lindeboom.

Een en ander onder de verpligting, van de bij de perceelen gelegen sluizen en bruggen te bedienen. De voorwaarden van verpachting en de omschrijving der perceelen liggen ter lezing aan het locaal van het Provinciaal Bestuur te Zwolle, bij de Wed. van der MOOLEN aan de Markt en bij JANSEN op den Dijk te Zwolle, in de Herderin te Hasselt, in de herberg de Ligtmis en bij AP aan de Dedemsvaart; terwijl de Hoofd-Opzigter dier vaart S. J. H. BREUKEL, de noodige inlichtingen en aanwijzingen aan de gegadigden verstrekt.

Zwolle, den lsten December 1863. De Gedeputeerde Staten voornoemd, C. BACKER, Voorzitter. J. C. BIJSTERBOS, Griffier.

Bron : Delpher.nl