Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Kapitaal huis en erve

- Posted in Verkoop by

Mr. C.A.H. EBBINGE WUBBEN, Notaris te Slapporst, als lasthebbende van zijn Principaal, is voornemens, op Woensdag den 30 Maarl e. k., des morgens om 10 uur, ten huize van MARTEN LINDEBOOM aan het zoogenaamde Teekmansschut aan de Dedemsvaarl te Avereest publiek te doen inzetten, om 8 dagen later ter zelfder uur en plaats finaal bij palmslag te verkoopen:

Een kapitaal Huis en Erve, belend ten Noorden aan de Beentjesgraven, ten Zuiden aan de Dedemsvaart, ten Oosten aan eene bijzondere Wijk, bestaande in Hooi-, Wei- en Bouwland, alles in gebruik bij den Eigenaar CORNELIS PETERS van DIJK, Groot ruim 21 bunders.

Te aanvaarden met den 1 Mei aanstaande.

Bron : Delpher.nl