Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Een Heerenhuis met bijgelegen TUIN en daarnaast staand Huis en Schuur, alles staande en gelegen aan de Kalkwijk in de Gemeente Avereest, Kad. Sectie H. No. 1016, Huis, Schuur en Erf, groot 2 Roe 60 El, en 1017 Tuin , groot 21 Roeden.

Te bevragen bij Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle.

Bron : Delpher.nl

Afgeveende grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 27 April 1864, des voormiddags te 10 uren , ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, doen inzetten en dien zelfden dag, te zelfder plaatse , des namiddags te 5 uren , publiek verkoopen:

Een stuk afgeveende GROND, gelegen aan de Dedemsvaart in de Gemeente Avereest, langs de Hoofdvaart, aan de Oostzijde, tegenover het Erve HUMOSA en strekkende van af de bogt in de Vaart bij de Rolpaal tot bij Schut No. 6, en Kadastraal bekend in Sectie M. No. 3 , groot 3 Bunder 6 Roeden 60 Ellen. Te veilen in perceelen.

Nadere informatiën zijn te verkrijgen bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl