Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Heerenhuis met twee kalkovens

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 13 September 1805, des middags te 12 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER te Avereest, doen inzetten, en 14 dagen later, ter zelfder uur en plaats, publiek aan de meestbiedenden verkoopen:

I Een kapitaal Heerenhuis, met groote Schuur en ruime Tuin, staande en gelegen op het beste gedeelte der Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, aan den straatweg langs de Vaart, bewoond door den Heer E. ZWIERS, sectie L. Nos. 491 en 492, te zamen groot 40 roeden 70 ellen.

II Een Huis en Where , met achtergelegen Bouw- en Weideland, gelegen naast het vorige perceel, met de halve tegengelegene wijk, sectie L. Nos. 513, 514, 512 en 511, te zamen groot 1 bunder 41 roeden 20 ellen.

III Twee Kalkovens, Steenoven, Leschhuis en Erf, met de halve tegengelegene wijk, gelegen tusschen het vorige en het volgende perceel, sectie L. No. 1416, groot 61 roeden 80 ellen.

IV Een Huis en Erf, met Bouwland, gelegen aan de Kruizinga'swijk, tegenover de R. K. kerk, met de halve tegengelegene wijken, sectie L. Nos. 504 en 505, te zamen groot 35 roeden 90 ellen.

V Een stuk Veengrond, gedeeltelijk ontgonnen, met daarop staande 3 Woningen, gelegen aan wederzijden van de zesde wijk van de Zamenwijk, in de gemeente Avereest, met die zesde wijk, sectie K. Nos. 606, 607, 608, 609 en 610, te zamen groot 11 bunder 06 roeden 70 ellen.

VI. Een perceel Veengrond, op het zestiende wijkje van de Hoofdwijk in Stegeren, sectie K. Nos. 574, veengrond, groot 7 bunder 18 roeden 47 ellen, en 573, huis en erf, groot 03 ellen.

Nadere informatiën zijn te verkrijgen ten kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl