Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 31 October e. k., des voormiddags te 10 uren, ten huize van den Logementhouder L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten:

1

a. Een Boerenhuis, Erf en Tuin , gelegen aan de Sponturfswijk in de gemeente Avereest, te zamen groot 0-28-60, bewoond door P. DOGGEN.

b. Een stuk Bouwland , naast het voorgaande perceel gelegen aan den weg, groot 0-47-40.

c. Een stuk Bouwland , achter het voorgaande perceel gelegen, groot 0-92-20.

d. Een stuk Weiland , achter het voorgaande perceel gelegen, groot ongeveer 0-46-50.

De perceelen b, c en d grenzen ten W. aan Meester KRAP, ten N. aan J. en W. HEIN en ten O. aan het volgende nommer.

2

a. Een perceel Bouwgrond, aan den weg gelegen , groot ongeveer 60 roeden.

b. Een perceel Weiland en Bouwgrond, achter het voorgaande perceel gelegen, groot 1-25-30.

c. Een perceel Weiland en Heide, achter het voorgaande perceel gelegen, groot ongeveer 0-46-50.

Alle deze perceelen grenzen ten W. aan het voorgaande , ten O. aan het volgende nommer en ten N. aan J. en W. HEIN.

3

a. Een perceel Bouwgrond en Heide, liggende aan den weg en achter de school, groot ongeveer 0-45-50.

b. Een perceel Weiland en Bouwgrond, achter het vorige perceel gelegen, groot 0-55-20.

c. Een perceel Bouwland en Heide, achter het vorige perceel gelegen, groot ongeveer 85 roe.

Al deze perceelen grenzen ten W. aan het voorgaande nommer, ten O. aan J. MULDER en ten N. R. WOLTINGE.

Aanvaarding 1 Mei. Aanwijzer de bewoner P. DOGGEN. Nadere inlichtingen te bekomen bij den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 71

Note : Het betreft hier huis en erf bewoond door Pieter Doggen Sectie H nr 336 en 337

Note : en verder Sectie H nr 333, 334, 335, 338, 339, 340 en 341

Klein heerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS , Notaris te Avereest, is voornemens. op Maandag den 9 October e. k., des voormiddags te 11 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, om acht dagen later publiek te verkoopen :

1°. den Opstal en het Erfpacht van een net klein Heerenhuis met Schuur en Tuin, wel gelegen aan den grindweg, loopende langs de Lange Wijk in de gemeente Avereest, en aldaar Kadastraal bekend in Sectie L Nos. 441 , 442 en 443, te zamen groot 30 roe 60 el; laatstelijk bewoond zijnde door den geneesheer MEKEL. Te bezigtigen elken Maandag en Donderdag, aan den finalen verkoop voorafgaande.

2°. De Erfpacht van een aan het vorige perceel grenzend stuk Bouwland, groot 42 roe 60 el;

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 64

Note : 2) Het betreft hier Sectie L nr 264