Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 10 Januarij 1866, 'smorgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later publiek verkoopen:

1°. Een BOERENPLAATSJE, bestaande in Huis en Erf, met Bouw-, Wei- en Hooiland, groot 3½ bund., staande en gelegen in het Achterveld te Avereest, digt bij LUCAS WOLF.

2°. Een stuk best Hooiland, DE BRAAMSMAAT, groot 68 roed., gelegen aan de rivier de Reest, gemeente Avereest.

3°. Een perceel Hooiland, groot 83.80 roed., gelegen in de Paardelanden te Zuidwolde; alles behoorende aan de kinderen van KOERT KOERTS LINDE.

Aanwijzer KOERT LINDE op de plaats.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2335

Note : 1) Het betreft hier Sectie L nr 111, 110, 112, 113, 114, 115, 127, 128, 129, en 130

Note : 2) hooiland "de Braamsmaat" Sectie L nr 3 en 1365

Mr. C. W. van DEDEM , Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op a. s. Woensdag 18 April 1866, 's morgens om 10 uur, ten sterf huize van K. K. LINDE in 't Achterveld te Avereest publiek verkoopen:

1 Paard, eenige dragtige- en guste Koeijen, den Inboedel, het Hooi en Stroo, Bouw- en Melkgereedschap en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden.

Bron : Delpher.nl