Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerenhuis en erf Het Oude Smidje

- Posted in pacht by

De Notarissen Mr. J. H. E. MEESTERS te Avereest en H. JONKERS te den Ham zijn voornemens, op Woensdag den 9 Mei aanstaande, des middags te 12 uren, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart publiek te doen inzetten, om veertien dagen daarna te verkoopen:

Het regt van erfpacht en opstal van een BOERENHUIS en ERF en daarbij behoorende landerijen, staande en gelegen in de gemeente Avereest, nabij de Arriër Hoofdwijk, groot 1 bunder 19 roeden 50 ellen, het zoogenaamde OUDE SMITJE thans bewoond wordende door JAN BRUNEMEIJER.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 118

Note : Het betreft hier "Het oude Smidje" Sectie I nr 211 en 213