Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Een huis met welbeklante Winkelaffaire

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag 1 October 1866, des middags te 12 uren, ten huize van W. MULDER aan de Dedemsvaart, publiek verkoopen :

Een HUIS, waarin sedert jaren eene welbeklante Winkelaffaire is uitgeoefend en voorzien van alle gemakken, met het regt van erfpacht van eenigen GROND, staande en liggende op zeer gunstigen stand nabij de R. K. Kerk, aan de Hoofd of Kruizinga'swijk , gemeente Avereest, Kad. Sect. L. Nos. 444, 445 en 416, groot 25 roe 80 el, bewoond door J. NIESTEN. Staande op ƒ 1200.

Informatiën bij genoemden Notaris, ten wiens kantore de Conditiën ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 1 October 1866, des voormiddags te 10 uren, ten huize van den heer J. NIESTEN te Avereest, publiek verkoopen :

Eenige mobilaire goederen, waaronder eene Chiffonière, twee Linnenkasten, 16 Stoelen, eene Piano, 4 Tafels, Aardewerk, Keukengereedschap, Kookmachine, verder eenige Manufacturen, Balans, Schalen, Gewigten, Bakken, Winkelopstand, Toonbank en verdere Winkelgereedschappen, eenige Mest, Afbraak enz.

Te bezien Zaturdag te voren van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uren.