Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Bouwland met woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 19 November 1866, des avonds te 6 uren, ten huize van den heer W. MULDER te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later, des avonds te 6 uren, ten huize van den heer L. STEENBERGEN te Avereest, publiek verkoopen :

  1. Twee perceelen Bouwland en den blooten eigendom van twee tusschengelegen perceelen Bouwland, welke in erfpacht zijn uitgegeven en waarop 4 woningen zijn gebouwd, gelegen aan den hoek van de Dedemsvaart en de Hoofdwijk in Stegeren, in de gemeente Avereest, Sectie K. Nos. 342 tot en met 349 , te zamen groot 1 bunder 81 roe 46 el.

  2. De daarachter liggende VIJFWIJKJES, zijnde Bouwland en Heide , met daarop staande twee woningen, Sectie K. Nos. 359 tot en met 366, te zamen groot 36 bunders 40 roeden 70 ellen.

Te veilen in perceelen. Nadere informatiën zijn te verkrijgen bij genoemden Notaris en bij den Heer J. H. van ENGELEN JHz. te Avereest.

Bron : Delpher.nl