Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Twee maal Huis en erf

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Woensdag den 19 December aanstaande, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, om op nader te bepalen tijd en plaats finaal te verkoopen:

ten verzoeke der Erfgenamen van wijlen AREND RUININ: Het regt van erfpacht en opstal van een huis en erf, met daarbij behoorenden Grond, staande en gelegen aan de Sponturfwijk, in de gemeente Avereest, te zamen groot 1 bunder 6 roeden en 20 ellen, laatstelijk bewoond door wijlen AREND RUININ.

ten verzoeke der Erfgenamen van wijlen WILLEM SCHRA. Het regt van erfpacht en opstal van een huis en erf, met daarbij behoorenden Grond, staande en gelegen naast het voorgaande perceel, te zamen groot 1 bunder, 39 roeden en 30 ellen, laatstelijk bewoond door wijlen WILLEM SCHRA.

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 164

Note : Het betreft hier Sectie H nr 289, 288, 285, 286 en 287