Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Net Heerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Dingsdag den 5den februarij e.k., des avonds te 7 uren , ten verzoeke van den Heer H. VISSCHER te Avereest, ten huize van den Logementhouder C. BOTERMAN te Dedemsvaart, publiek te doen inzetten om 14 dagen later finaal te verkoopen:

1°. Een net Heerenhuis met Tuin en daarachter liggend stuk Weiland, gelegen aan den Grindweg langs de Lange Wijk in de gemeente Avereest, groot ongeveer 60 roeden 70 ellen.

2°. Twee stukjes Groenland, gelegen aan de Wijk achter Krikke, groot bijna 1 bunder.

3°. Omstreeks 10 bunder besneden Veen, gelegen aan de Schuine Sloot in de gemeente Ambt Hardenberg.

4°. De Ondergrond dier Veenen met daarop staande Huizen, groot ongeveer 46 bunder.

Informatiën te bekomen bij detn verkooper en den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 179

Note : 1) Het betreft hier Sectie L nr 435, 433, 434,436 en 437

Note : 2) Het betreft hier Sectie L nr 530 en 531

Note : 4) Het betreft hier Sectie L nr 685, 684 en 686

Boerderijen met boerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avreeest, is voornemens op Dingsdag den 5den Februarij, des morgens te 12 uren, ten verzoeke van DE ERVEN van ALBERT de LANGE te Avereest, ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten om 14 dagen later publiek te verkoopen:

1°. Eene Boerderij met nieuwe Boerenhuizinge, staande aan den straatweg langs de Dedemsvaart en ongeveer 14 bunder daarachter liggend Bouw- en Weiland en eenige Boschgrond.

2°. Eene Boerderij, bestaande uit Boerenhuis met ongeveer 4½ bunder daarachter liggend Bouw- en Weiland, gelegen achter het voorgaande perceel , aan den zoogenaamden Hooiweg.

Aanwijzer de bewoner A. KRALE. Informatiën te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 178

Note : 1) Het betreft hier Sectie L nr 1468, 1467, 939,940

Note : 2) Het betreft hier Sectie L nr 992 en verder 974 t/m 999

Boerenhuis, erf en dennebos

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Dingsdag den 5 Februarij a. s., des morgens ten 11 ure, ten huize van L. STEENBERGEN, Logementhouder aan de Dedemsvaart, finaal verkoopen:

ten verzoeke van H. STOFFERS: Een Boerenhuis met ongeveer , 6 bunder bouw- en weiland en dennenbosch, gelegen aan den straatweg langs de Dedemsvaart, nabij de Rollepaal, bij inzate staande op ƒ 4380.

Ten verzoeke van F. van GIESSEL: Ongeveer drie bunder bouw- en weiland, gelegen onmiddellijk naast het vorige perceel, bij inzate staande op ƒ 1850.

Ten verzoeke van H. L. van der VECHT en E. ZWIERS : Een huis met ruim drie bunder bouw- en weiland, naast het vorige perceel, bij inzate staande op ƒ 1860.

Aanwijzers de bewoners. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Maandag den 11 Februarij a.s., des voormiddags te 10 ure, ten verzoeke en ten huize van HENDRIKUS STOFFERS te Avereest, publiek te verkoopen:

Acht stuks Koebeesten, eenige Varkens, Boerengereedschappen, Meubels en Huisraad en al wat verder ten verkoop zal worden aangeboden.

Akte : nr 171/177

Note : Ten verzoeke van Hendrikus Stoffers, schipper en landbouwer

Note : Het betreft hier Humosa Sectie L nr 731, 730, 732, 718, 729, en 1336

Note : Ten verzoeke van Frens van Giessel, grofsmid en landbouwer

Note : Het betreft hier Sectie L nr 735 en 1337

Note : Ten verzoeke van Egbert Zweers, kalkbrander en landbouwer en Hendrik Lucas van der Vecht, koopman

Note : Het betreft hier Sectie L nr 1424, 1425 en 734