Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerderij met groot boerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Maandag den 4 Februarij e. k., des morgens te 11 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER aan de Dedemsvaart, ten verzoeke der erven J. A. TAKKEN, publiek te doen inzetten, en veertien dagen later finaal te verkoopen:

Eene gunstig gelegene boerderij met groot boerenhuis en ongeveer 17 bunders bouw- en weilanden, liggende in de Mulderij onder de gemeente Avereest. Eerst te veilen in 21 perceelen en daarna in verschillende massa's. Aanwijzer de bewoner A. MASTEBROEK.

En terstond daarna publiek te verkoopen, ten verzoeke van de Erven SCHRA:

Een huisje met bijna 1½, bunder bouwgrond, gelegen aan de Sponturfwijk, gemeente Avereett, bij inzate staande op ƒ 700.

Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 173

Note : 1) Het betreft hier Sectie H nr 393, 391, 392, 394, 395, 396, 400 en verder 1247 t/m 1253, 1260, 1280, 1281 en 1425

Note : 2) Het betreft hier Sectie H nr 289, 285, 286, 287 en 288