Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Afbraak van een huis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS , Notaris te Avereest, is voornemens op Dingsdag den 12 Maart a. s. , des voormiddags ten 10 ure, op het terrein ten verzoeke van den Heer C. PIEK publiek te verkoopen:

De Afbraak van een Huis, bevattende vier Woningen , staande op de Piloo's wijk aan de zuidzijde van de Dedemsvaart, in de gemeente Avereest,

en terstond daarna ten huize van den Herbergier ROELOF MULDER aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van HARM KUIJER:

Ongeveer 700 zware Dennenboomen.

Bron : Delpher.nl