Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Een keuterij

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Donderdag den 18 April eerstkomende, des middags te 12 ure, ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBEBGEN aan de Dedemsvaart, finaal te verkoopen:

Eene Keuterij, bestaande in bouwmanswoning, erf en tuin, met daarbij behoorend bouw- en weiland, staande en gelegen in het Achterveld in de gemeente Avereest; geheel groot 2 b. 85 r. 5 el, thans bewoond wordende door H. SPALINK.

Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 215

Note : Ten verzoeke van Hendrik Spalink

Note : Het betreft hier Sectie L nr 173, 170, 171, 172, 155, 156, 160, 161, 168 en 169

Brandschuit en bokschuit

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Donderdag den 18 April aanstaande, des voormiddags te 9 ure, ten verzoeke van den Scheepsbouwmeester HERMANNUS WEENER te Avereest, op het Marktplein te Dedemsvaart, publiek te verkoopen:

Eene BRANDSCHUIT, groot ongeveer 30 scheepstonnen. Eene BOKSCHUIT, groot 8 scheepstonnen. 12 nieuwe bak wagens, 150 beste nieuwe eiken palen, 25 nieuwe vuren schrooten, en verder eene partij scheepsafbraak, te bezien daags voor den verkoop.

Bron : Delpher.nl