Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met erfpacht land

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mr. J. H. E. MEESTERS te Avereest en Mr. J. H. van ROIJEN te Zwolle, zullen op Woensdag 11 September 1867, des middags te 12 uren, ten huize van L. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later publiek verkoopen:

Een Huis en Erf met het regt van Erfpacht van circa 42 roeden Land, aan de Kruizinga'swijk, gemeente Avereest, thans inhuur bij AREND GRIT.

Informatiën te bekomen bij genoemde Notarissen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 254

Note : Het betreft hier Sectie L nr 881, 882 en 880