Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerderij met schuur en hooiberg

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 10 December e. k., des middags te 12 uren, ten huize van den logementhouder W. MULDER te Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. W. van der GRAAFF aldaar, publiek te doen inzetten:

Een Boerenhuis, Tuin en Erf, met Schuur en Hooiberg, met daarachter gelegen Bouw- en Weilanden, liggende aan de zuidzijde der Dedemsvaart; bij de verkoopster zelve in gebruik; te zamen groot 3.45.80.

Aanvaarding 1 Mei e. k. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 277

Note :Ten verzoeke van Geesje Schuurman weduwe van wijlen Willem van der Graaf

Note : Het betreft hier Sectie K nr 95, 94, 96, 97, 93 en 99

Huis erf en landerijen met Smidsland

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mr. J. H. van ROIJEN te Zwolle en Mr. J. H. E. MEESTERS te Avereest zijn voornemens, op Maandag den 9 December, des middags te 12 uren, ten huize van den logementhouder L. STEENBERGEN te Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. A. MOL aldaar, publiek te doen inzetten:

EEN HUIS EN ERF, met bijgelegen Landerijen, liggende aan de westzijde der Dedemsvaart in de gemeente Avereest, tusschen H. van MUNSTER en de Wed. R. BOKKING, te zamen groot 4.42.70.

Een perceel Land, genaamd Smidsland, aan de westzijde van het Ommer kanaal, in de gemeente Avereest, groot 0.38.70.

Aanvaarding 1 Mei e, k. Inlichtingen te bekomen bij de Notarissen voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 276

Note : Het betreft hier Sectie I nr 736, 737, 738 en 130 t/m 138 en 125 t/m 128

Note : Het betreft hier Smidsland Sectie I nr 639

Afbraak loods met werverij

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Donderdag den 5 December e. k., ten huize van den logementhouder W. MULDER te Dedemsvaart, des morgens te 12 uren , publiek te verkoopen:

De Afbraak eener Loods, waarin eene WEVERIJ is uitgeoefend, staande aan de Dedemsvaart op den hoek der Molenwijk; benevens de zich daarin bevindende Weefgetouwen: alsmede eene partij best Linnen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 274

Note :Ten verzoeke van Berend Berends junior handelend in hoedanigheid van Commissares Bestuurder der Werkverschaffing te Avereest

Diverse huizen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Woensdag den 4 December a. s., des middags ten 12 ure, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, en op nader te bepalen tijd en plaats finaal te verkoopen : ten verzoeke van den Heer J. H. DAMAN te Avereest.

a. Een huis en erf met schuur en daarbij gelegen bouwland, staande aan den straatweg loopende langs de Dedemsvaart, te zamen groot 0-44-10, thans bewoond wordende door G. WIBIER en G. J. KESIMAAT.

b. Een huis, bestaande uit vier woningen en erf met daarbij gelegen bouwland, staande en gelegen aan den grindweg, loopende langs de Lange of Kruizinga's wijk, te zamen groot 0-47-48, thans bewoond wordende door ALBERTJE STRIJKER.

c. Een huis met dubbele woning en erf met daarbij gelegen bouwland, staande en gelegen als het voorgaande perceel, te zamen groot 1-04-46, thans bewoond wordende door de Wed. MENSINK en JELLES.

d. Een huis met drie woningen, schuur en erf met daarbij gelegen bouwland, staande en gelegen als het voorgaande perceel, te zamen groot 1-08-22, thans bewoond wordende door L. SCHREUDER, J. de WALS en de Wed. A. RIENTJES.

Aanvaarding der perceelen 1 Mei e. k. Informatiën te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 273

Note : a) Het betreft hier Sectie L nr 906 en 905

Note : b) Het betreft hier Sectie L nr 871, 872, 873, 874 en 875

Note : c) Het betreft hier Sectie L nr 840, 841 en 839

Note : d) Het betreft hier Sectie L nr 806, 807 en 808