Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Geriefelijk ingericht huis

- Posted in Verkoop by

Mr. MEESTERS, Notaris te Avereest, zal op Maandag 10 December e.k., 's middags om 12 uur, in het hotel van Urk a.d. Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer Berend Nijhuis te Avereest, publiek doen inzetten:

EEN ZEER GERIEFELIJK INGERICHT HUIS, geschikt voor elken stand, bevattende vier flinke kamers en keuken, waarin regenwaterspomp; voorts een SCHUUR en STOOKHOK en eenen ruimen TUIN met verschillende vrucht boomen, alles bij elkaar gelegen op den fraaisten stand aan den straatweg langs de Dedemsvaart onder Avereest, in de onmiddellijke nabijheid van kerk, school, post- en telegraafkantoor, enz., groot 0.31.50 hect.

Bezichtiging 's daags van de inzate, op een toegangsbewijs, bij den Notaris te bevragen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1643

Note : Het betreft hier Sectie H nr 1500 en 1501

Boelgoed

- Posted in Inboedel by

Mr. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Dingsdag 21 Augustus a.s., 's voormiddags om 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer B. NIJHUIS te Dedemsvaart, publiek te verkoopen:

Kabinet, secretaire, linnenkastje, cilinder-bureau, canapé, 2 Friesche staartklokken, groote spiegel, Berlijn-zilveren servies, koper-, tin-, blik- en aardewerk, kleine schilderijen, twee beste veeren bedden, 21 korven met bijen, honingpers, ledige bijenkorven, een beste punter, eenige aalfuiken, melkgereedschap, een looden pomp (afkomstig van de school), en wat verder te voorschijn zal worden gebragt.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1571

Note : Verkochte goederen o.a. een bak, ijzerwerk, rommel, ton, aardewerk, slede, kantwerk, bont en glaswerk, fuiken, boeken, inktstel,theepot, glaswerk, koffiekan, lepels en vorken, blikwerk, theebladen, ijzeren potten, ijzeren pannen, koffiemolen, zeef, laken, matten, doofpot, ketel, stoven, strijkijzer, kist, koperen ketels, lamp, barometer, turfbak, spiegel, berlijn zilveren servies, tafel, punter, beddegoed, korven met bijen, ledige bijenkorven, kabinet, secretaire, linnenkast, bureau, klok, bed, spiegel, canape en een vogel met kooi.
Totale opbrengst ƒ 641.70