Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Bouw- en Weiland

- Posted in Verhuur by

Mr. C. W. van DEDEM. Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal a.s. Woensdag 7 Maart 1866, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, voor den Heer van SWINDEREN, publiek verhuren voor 6 Jaren:

5 perceelen Bouw- en Weiland, gelegen achter het huis, in gebruik bij den Heer BODE te Dedemsvaart.

Aanwijzing te bevragen bij W. WEIDE aldaar.

Bron : Delpher.nl

Boekweitenland

- Posted in Verhuur by

Mr. J. H. E. MEESTERS , Notaris te Avereest, is voornemens, ten verzoeke van Mevrouw de Wed. Dr. F. L. L'ESPINASSE en Mejufvr. H. VENINGEN, op Zaturdag den 6 Januarij, des voormiddags te 10 uren, ten huize van L. STEENBERGEN, Logementhouder aan de Dedemsvaart, publiek te verhuren, voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren:

12 perceelen Boekweitenland, gelegen in de gemeente Avereest nabij Doevelaar en het Smidje, zoo als op het terrein is uitgebakend;

en publiek te verkoopen:

Eenige perceelen gehakte 20jarige Dennen, liggende in de zelfde streek.

Aanwijzer C. O. SCHOONEWILLE.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 86

Note : Het betreft hier heideveld ter verbouwing van boekweit Sectie I nr 214

Note : Het betreft hier gekapte dennen op Sectie I nr 212

Verhuring en Erfhuis

- Posted in Verhuur by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens, op Zaturdag den 9 Mei 1863, 's morgens om 10 uren, ter, sterfhuize van Hk. STRUIK, in den Oosterhuis te Avereest,

1°. publiek te verhuren: Eene Boerenplaats, bestaande in Huis en Erf, met ruim 10 bunders Bouw- en Grasland, gelegen in den Oosterhuis te Avereest, nagelaten door wijlen Hk. STRUIK, en 4 perceelen Boekweitveld in 't Katinger- en 't Rabbingerveld; alles dadelijk te aanvaarden, en

2°. publiek te verkoopen: 1 Paard, 6 Koeijen, Varkens en verdere levende have, alle Bouw- en Melkgereedschappen, 100 schepels Aardappels, verscheidene mudden Rogge en Boekweit, al het Huisraad enz. Koopen beneden 1.50 contant.

Bron : Delpher.nl

Note : Hendrik Struik Sectie H nr 115

Adres : Wijk H nr. 4