Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boelgoed

- Posted in Inboedel by

Mr. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Dingsdag 21 Augustus a.s., 's voormiddags om 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer B. NIJHUIS te Dedemsvaart, publiek te verkoopen:

Kabinet, secretaire, linnenkastje, cilinder-bureau, canapé, 2 Friesche staartklokken, groote spiegel, Berlijn-zilveren servies, koper-, tin-, blik- en aardewerk, kleine schilderijen, twee beste veeren bedden, 21 korven met bijen, honingpers, ledige bijenkorven, een beste punter, eenige aalfuiken, melkgereedschap, een looden pomp (afkomstig van de school), en wat verder te voorschijn zal worden gebragt.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1571

Note : Verkochte goederen o.a. een bak, ijzerwerk, rommel, ton, aardewerk, slede, kantwerk, bont en glaswerk, fuiken, boeken, inktstel,theepot, glaswerk, koffiekan, lepels en vorken, blikwerk, theebladen, ijzeren potten, ijzeren pannen, koffiemolen, zeef, laken, matten, doofpot, ketel, stoven, strijkijzer, kist, koperen ketels, lamp, barometer, turfbak, spiegel, berlijn zilveren servies, tafel, punter, beddegoed, korven met bijen, ledige bijenkorven, kabinet, secretaire, linnenkast, bureau, klok, bed, spiegel, canape en een vogel met kooi.
Totale opbrengst ƒ 641.70

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 14 Mei e.k., des voormiddags te 9 uren, ten huize van J. KATTENBELT op de Veningshoofdwijk in de gemeente Avereest, publiek verkoopen:

35 volle Korven met Bijen, 40 Bijenkorven, 30 Velletjes, 1 Honigpers met toebehooren, eene partij Honig, 2 Schapen en 4 Lammeren, enz. Des namiddags te voren te bezien.

Dezelfde Notaris is voornemens, op Dingsdag den 21 Mei e.k., des voormiddags te 10 uren, ten huize van KLAAS SMIT aan de Dedemsvaart, publiek te verkoopen:

Een net geconserveerden Inboedel, bestaande in 2 Kabinetten, Piano, Kasten, Stoelen, Tafels, Klok, Spiegels, Schilderijen, Porcelein, Koper, Glas en Aardewerk.

Te bezien op den dag voor den verkoop.

Bron : Delpher.nl

Koeien, kalveren en vet varken

- Posted in Inboedel by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op a. s. Woensdag den 7 December 1864, 's morgens om 10 uur , ten Sterfhuize van wijlen H. INBERG, aan de Lange Jagt te Dedemsvaart, gemeente Avereest, publiek verkoopen:

8 Koeijen, 2 Kalveren, 1 vet Varken, 4 Loopvarkens, 1 Wagen; voorts Bouw- en Melkgereedschappen, Huisraad, Kleederen, Aardappels, Rogge, Boekweit, Mest, Stroo, 20000 halve Ned. ponden Hooi, enz.

De posten tot en met f 1.50 moeten dadelijk worden betaald.

Bron : Delpher.nl