Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerderij met schuur erf en tuin

- Posted in Uncategorized by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens op Woensdag den 15den November e.k.. des voormiddags ten 11 ure. ten huize van den Logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten: Ten verzoeke van den Heer J. H. GEERDES:

1°. Eene BOERDERIJ bestaande in BOUWMANSWONING, SCHUUR, ERF. TUIN, zamen ter grootte van 3.82.10, gelegen in het Achterveld, in de Gemeente Avereest, begrensd ten O. door G. HEIMERIKS. ten N. de weg, ten W. L. WOLF en ten Z. door COERT LINDE. Zullende geveild worden in zeven afzonderlijke perceelen , zooals op het terrein zal worden aangewezen

2°. Een perceeltje BOUWLAND, groot 0.1340.

3°. Drie perceelen HOOILAND, te zamen groot ongeveer 2 bunder, zijnde de nommers 2 en 3, gelegen achter no. 1.

Aanwijzer de verkooper. Inlichtingen te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 76

Note : Ten verzoeke van Johan Herman Geerdes

Note : Het betreft hier Sectie L nr 86, 82, 83, 84, 85, 87 en 88

Note :En verder Sectie L nr 73, 76 en 77