Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Uitleg

Recht van Eigendom

Het eigendomsrecht heeft betrekking op het recht van eigendom van roerende en onroerende zaken. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Als persoon wordt gezien een drager van rechten en plichten. Niet enkel een natuurlijk persoon, maar ook een rechtspersoon wordt als persoon gezien.

Bij een onroerende zaak moet gedacht worden aan een woning, een stuk grond of een bedrijfspand. Roerende zaken zijn alle zaken die geen onroerende zaak zijn.

Recht van Opstal

Het opstalrecht is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak dat eigendom is van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Een zakelijk recht betekent dat het recht niet verbonden is aan een persoon, maar aan een onroerende zaak,

Recht van Erfpacht

Het Erfpacht is het recht van om gebruik te maken van een stuk grond (en de daarop staande bebouwing) terwijl dat niet in eigendom is. Het geeft alleen het recht tot gebruik of genot. Als je als erfpachter iets bouwt op of in de grond van een ander, dan wordt dat automatisch eigendom van de grondeigenaar.