Leaflet Plugins, Tips & Tricks

Goed om te weten ...

Most Leaflet users are not aware that the map's display CRS is different from the map's data CRS, and that's fine; it makes life simpler for most people.

display CRS = EPSG:3857, Spherical/Web/Pseudo Mercator, b.v. [5732953.77585,-10018.7582914]
data CRS = EPSG:4326 = WGS84 (latlon) = CRS:84 (lonlat) b.v. [52.606918, 6.457131]

Dus data gaat van WGS84 via EPSG:3857 naar schermcoordinaat en weer terug van schermcoordinaat via EPSG:3857 naar WGS84.

longitude,latitude (lon,lat) of latitude,longitude (latlon) ? of beide ?

Leaflet : lat,lon
GeoJSON, KML lon,lat
Decimal_degrees

Click in de kaart voor informatie.

Plug-ins

Handige plugins die werken met de laatste versie van Leaflet :

GeoJSON

Laad GeoJSON data bestand asynchroon.


$.getJSON("./geo.json", function(data){
  L.geoJSON( data ).addTo(map);
});

Laad GeoJSON data bestand synchroon. Niet aanbevolen ! De browser blokkeert tot data geladen is !


var myData
$.ajax( {async: false, url: "./geo.json",success: function(data) {myData=data;}} );
L.geoJSON( myData ).addTo(map);

GetFeatureInfo

Opvragen van objectinformatie middels een GetFeatureInfo request. Gebruikte laag zijn de verblijfsobjecten (punten) uit de Basisregistratie Gebouwen en Adressen (BAG) via PDOK.


function onMapClick(e) {
  var sw = this.options.crs.project(this.getBounds().getSouthWest()),
     ne = this.options.crs.project(this.getBounds().getNorthEast());

  obj = {
    service: 'WMS',
    version: "1.3.0",
    request: "GetFeatureInfo",
    layers: "verblijfsobject",
    styles: '',
    format: 'image/png',
    crs: 'EPSG:3857',
    i: Math.round(this.layerPointToContainerPoint(e.layerPoint).x),
    j: Math.round(this.layerPointToContainerPoint(e.layerPoint).y),
    bbox: sw.x + ',' + sw.y + ',' + ne.x + ',' + ne.y,
    width: this.getSize().x,
    height: this.getSize().y,
    query_layers: "verblijfsobject",
    info_format: 'application/json',
    feature_count: 1
  };

  var URL = "https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wms/v1_1" + L.Util.getParamString(obj, "", true) ;

  $.ajax({
    url: URL,
    success: function (data, status, xhr) {
          console.log(xhr.responseText);
          if( data.features.length == 1 ) {
            p = data.features[0].properties;
            info += 'Gebruik ' + p.gebruiksdoel;
            info += 'Bouwjaar ' + p.bouwjaar;
            info += 'Oppervlakte ' + p.oppervlakte;
            info += 'Adres ' + p.openbare_ruimte + ' ' + p.huisnummer;
            info += p.postcode + ' '+ p.woonplaats;
            popup.setLatLng(e.latlng);
            popup.setContent("Pand : " + info);
            map.openPopup(popup);
          }
          var err = typeof data === 'string' ? null : data;
         },
    error: function (xhr, status, error) {
       console.log(error);
    }
  });
}